1
1

Our offer

Production Packaging Import

Our brands

Certyficates

We have been successfully doing business since 1992, and we are one of the leaders in sales and production of food products in Polish and European markets.

In response to customer needs, Greek Trade is still expanding offer, taking care of the taste and health of its products.

High quality standards are confirmed by ISO 9001 and HACCP systems. We are producer, and we also import and distribute on markets from more than 70 countries around the world.

We sell to foreign markets, on 5 continents under the own brands and of the customer brands (including retailers).

Our products are available in 70 countries.

 • German
 • Swedish
 • Russian
 • Greek
 • Italian
 • Maltese
 • Czech
 • Slovak
 • Hungarian
 • Slovenian
 • Ukrainian
 • Romanian
 • Bulgarian
 • Belarusian
 • Moldovan
 • Israeli
 • Kazakh
 • American
 • Australian

Sales Office/ Import / Export Department

Greek Trade Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Śliwiaka 14
30-797 Kraków
phone: +48 12 345 26 55
mail: krakow@greektrade.com.pl

NIP 679 000 50 92
REGON 350551849
KRS 0000149645

Share capital: 211 000 PLN

Contact form

Zaznaczenie poniższego pola jest wymagane i oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
Zgoda na przetwarzanie danych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Greek Trade sp. z o.o. z siedzibą w Kraków, ul. T. Śliwiaka 14. Jestem świadom/świadoma prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania, oraz iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne wniesienie umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy bądź korzystania z usług marketingowych Greek Trade.