Lokalizacja Biuro Handlowe/ Siedziba Firmy

Greek Trade Sp. z o.o.
ul. Tadeusza Śliwiaka 14
30-797 Kraków
tel. +48 12 345 26 55
e-mail: krakow@greektrade.com.pl

NIP 679 000 50 92
REGON 350551849
KRS 0000149645

Zakład Produkcyjny Greek Trade Sp. z o.o.

Porszewice 18 S,
95-200 Pabianice
Tel. +48 42 211 80 50
Fax +48 42 211 80 40
e-mail: porszewice@greektrade.com.pl

Kapitał zakładowy: 211 000 zł – opłacony w całości

Formularz kontaktowy

Zaznaczenie poniższego pola jest wymagane i oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
Zgoda na przetwarzanie danych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Greek Trade sp. z o.o. z siedzibą w Kraków, ul. T. Śliwiaka 14. Jestem świadom/świadoma prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania, oraz iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne wniesienie umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy bądź korzystania z usług marketingowych Greek Trade.