Kutia  850 g

Masa makowa 380 g, 850 g, 4,5 kg

Masa makowa  4 kg, 12 kg